Maratona Oħloq Tbissima 2020

Għad-19-il sena konsekuttiva, CPi Media se tkun qed torganizza il-maratona OĦLOQ TBISSIMA, maratona ta' 21 siegħa b’risq il-missjonijiet tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl.

Din is-sena, OĦLOQ TBISSIMA se tieħu xejra differenti mis-soltu, hekk kif il-maratona Se tkun qed tadegwa ruħha mal-linji gwida maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa dwar il-COVID 19.

Il-maratona se tkun qed tixxandar mill-istudio tac-CPi Media, id-dar ta’ produzzjoni ta’ programmi awdjoviżivi li tipproduċi erba’ programmi soċjo-reliġjużi kull ġimgħa fuq it-tlett stazzjonijiet ewlenin tat-televiżjoni f’Malta. L-istuwdjows jinsabu fid-Dar ta’ San Ġużepp, Santa Venera.

Id-Direttur ta’ CPi Media, Fr Louis Mallia MSSP spjega li frott il-COVID 19, il-maratona ta’ din is-sena se jkollha sinifikat iktar qawwi frott il-pandemija li ħakmet lid-dinja kollha.

“Il-pajjiżi li qed jiżviluppaw fejn għandha il-missjonijiet tagħha is-Soċjeta Missjunarja ta’ San Pawl intlaqtu ħażin ħafna minn din il-pandemija”, huwa qal b’referenza għall-mod kif il-virus qerriedi ħakem lill-pajjiżi tal-Peru, Pakistan u l-Filippini. “Dawn il-Patrijiet Maltin u Għawdxin, dejjem kienu jgħinu lill-familji fqar billi jagħtuhom ikla kulljum. Issa, hekk kif il-COVID, minbarra l-mixja ta’ mwiet li qed iħalli warajh, ħarbat l-ekonomiji ta’ dawn il-pajjiżi, eluf ta’ nies sfaw bla xogħol, li wassal biex żdied sostanzjalment l-għadd ta’ dawk li ma għandhomx mqar biex jixtru ikla kuljum għalihom u għall-familji tagħhom”.

Il-maratona se tkun qed tixxandar bejn il-5.00pm u nofs il-lejl nhar il-Ġimgħa 16, is-Sibt 17 u l-Ħadd 18 ta' Lulju.

Philippines

This is a relatively new MSSP mission that is performing work in parishes and university. The MSSP priests take pastoral care of the parisioners as well as the students of the university by giving them grants and even funding their studies. They run a youth center and teach basic skills.

Peru

The first MSSP mission in Peru started in Aplao. Here the missionaries still take care of a parish. This is a very big parish and it is very difficult for the missionaries to reach the whole zone frequently. This is mostly an agricultural community.Pakistan

MSSP priests take care of a parish which lies in the perifery, where a big number of parishioners work in factories or fields. The MSSP missionaries run a girls school here, in a culture where girls and boys are treated differently.St. Joseph Home

This home is run by the Missionary Society of St. Paul (MSSP). Its Director, Fr. Frankie Cini, together with a number of professional and dedicated staff run the house, which is home to a number of boys, who for various reasons are unable to live with their natural family.