L-20 EDIZZJONI – MARATONA TA’ XANDIR MILL-ĠIMGĦA 15 SAL-ĦADD 17 TA’ LULJU

Cam/Cpi, il-produtturi ta’ Oħloq Tbissima din is-sena qegħdin jiċċelebraw l-20 anniversarju minn mindu bdiet tiġi organizzata l-Maratona Oħloq Tbissima. Għaliex Oħloq Tbissima?

L-isem ġie oriġinat minħabba li l-missjunarji Maltin li ilhom ħafna jaħdmu mal-fqar fil-Perù, l- Pakistan u l-Filippini, għalkemm jgħixu bla bżonnijiet u affarijiet essenzjali, xorta tarahom bi tbissima fuq fommhom. L-aktar it-tfal li f’dawn l-għoxrin sena, permezz tal-fondi li ngħataw, għandhom skejjel fejn jitgħallmu, kliniċi fejn jarawhom it-tobba u l-infermiera u jikkurawhom, kċejjen biex ikollhom ikla jew tnejn kuljum, ċentri fejn jiltaqgħu u jitħarrġu xi sena, għajnuna finanzjarja biex jixtru dak li jkollhom bżonn u bżonnijiet oħra li aħna ħafna drabi neħduhom ‘for granted’.

F’dawn l-għoxrin sena diversi lajċi żaru l-Perù, il-Filippini u anke l-Pakistan fejn raw b’għajnejhom il-faqar li qed jgħixu fih in-nies, minħabba nuqqas ta’ xogħol, nuqqas ta’ servizzi soċjali, nuqqas ta’ kura medika b’xejn. Fi kliem ieħor għal kull bżonnijiet li jkollhom bżonn, il-fqar imorru jħabbtu fuq il-bibien tal-Patrijiet tas-Socjetà Missjunarja ta’ San Pawl, u dawn speċjalment bl-għajnuna li tingħata minn Malta permezz tal-maratona Oħloq Tbissima, jingħataw dak kollu li jkollhom bżonn.

Il-fqar japprezzaw ħafna dak li l-patrijiet jagħmlu magħhom, għaliex jirrealizzaw li dawn telqu minn pajjiżhom, ħallew lill-familji tagħhom, lil ħuthom il-patrijiet, biex jgħinuhom kif jistgħu. Litteralment telqu kollox biex jgħixu fl-istess ambjenti tal-fqar.

Il-Cam/Cpi għalhekk kull sena jibqa’ jorganizza l-Maratona biex il-patrijiet li jgħixu f’żoni ta’ faqar fil-Perù, Pakistan u l-Filippini, jgħixu b’dinjità. Mingħajr il-flus ma jkunux jistgħu jkomplu bil-proġetti tagħhom favur il-fqar.

Min jixtieq jagħti donazzjoni minn issa jista’ jagħmel dan billi jċempel f’dawn in-numri tat-telefown ta’ hawn taħt:

5180 2009 għal donazzjoni ta’ €25

5190 2080 għal donazzjoni ta’ €50

jew ukoll tistgħu tagħtu donazzjoni bil-BOV MOBILE APP fuq in-numru 7920 2035

jew tibagħtu SMS li jiswa’ €11.65 fuq in-numru 5061 9285.

Wiehed jista’ jagħmel Pledge ta’ €300 jew aktar jekk iċempel waqt il-maratona Oħloq Tbissima permezz ta' dan in-numru 21445544

Min jixtieq jista’ jagħmel donazzjoni permezz ta din il paġna: OHLOQTBISSIMA.COM

JEW jibgħat ċekk ta’ kemm jixtieq jagħti, lil CAM – Oħloq Tbissima - Dar ta’ San Ġużepp, Triq il-Kbira San Ġużepp, Santa Venera, SVR 1010.


Id-donazzjoni tagħkom tista’ tagħmel id-differenza f’kull ħajja tal-fqar.

Philippines

This is a relatively new MSSP mission that is performing work in parishes and university. The MSSP priests take pastoral care of the parisioners as well as the students of the university by giving them grants and even funding their studies. They run a youth center and teach basic skills.

Peru

The first MSSP mission in Peru started in Aplao. Here the missionaries still take care of a parish. This is a very big parish and it is very difficult for the missionaries to reach the whole zone frequently. This is mostly an agricultural community.Pakistan

MSSP priests take care of a parish which lies in the perifery, where a big number of parishioners work in factories or fields. The MSSP missionaries run a girls school here, in a culture where girls and boys are treated differently.St. Joseph Home

This home is run by the Missionary Society of St. Paul (MSSP). Its Director, Fr. Frankie Cini, together with a number of professional and dedicated staff run the house, which is home to a number of boys, who for various reasons are unable to live with their natural family.